Kezdőlap

Decsy Sámuel (Rimaszombat, 1742. jan. 2.Bécs, 1816. jan. 25.): író, szerkesztő, orvos. Németo.-i és hollandiai egy.-eken végezte tanulmányait. Doktori oklevelet szerzett, majd Bécsben telepedett le s élt haláláig. 1793-tól 1816-ig Bécsben szerk. a Magyar Kurirt és melléklapját, a Magyar Muzsát (1798-tól Pánczél Dániellel). Sokat fáradozott a m. kulturális élet, a nyelv, az irodalom és színjátszás fellendítésén. Jövedelmének jelentékeny részét az irodalom támogatására fordította. Nyelvészeti, földrajzi, történeti és mezőgazdasági tárgyú műveket írt. – F. m. Osmanografia, azaz a török birodalom … állapottyának és a magyar királyok ellen viselt hadakozásainak summás leírása (I–III. rész 2 térképpel, Bécs, 1788–89); Pannonfai Féniksz, avagy hamvából feltámadott magyar nyelv (Bécs, 1790); Magyar Almanak, 1794, 1795. és 1796. esztendőre (I–III. Bécs, 1793–95); A mezei gazdaságot tárgyazó jegyzések (I–II. Pánczél Dániellel, Bécs, 1800–1801); Egyiptom históriája (Bécs, 1811). – Irod. Dezsényi Béla–Nemes György: A magyar sajtó 250 éve (1954).