Kezdőlap

Dedek Crescens Lajos (Nyitra, 1862. jún. 19.Esztergom, 1933. szept. 11.): történetíró, az MTA l. tagja (1926). 1885-ben szentelték pappá. 1888-ban megalapította a Katholikus Egyházi Közlönyt, 1899-ben a Központi Kongrua Bizottság titkára. 1891-től az Egyetemi Könyvtárban dolgozott, 1913-ban esztergomi kanonok, s mint ilyen főesperes lett. Szerk. a Monumenta Ecclesiae Strigoniensis III. kötetét (1924). – M. A magyarországi főpapnevezések történelmének vázlata 1000–1526 (Bp., 1885); A karthauziak Magyarországban (Bp., 1889); Nyitra vármegye története (Bp., 1898). – Irod. Nekrológ (Századok, 1934).