Kezdőlap

Deér József (Bp., 1905. márc. 4.Bern, 1972. szept. 26.): történész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1945–49). Tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte, majd doktorált (1929). A Bécsi Magy. Történeti Intézet ösztöndíjasa volt (1928–30). Egy.-i magántanár (1933), ny. rk. tanár (1936), a szegedi tudományegy.-en ny. r. tanár (1936–40). Ezután egy évig a József Nádor Műszaki- és Gazdaságtudományi Egy.-en tanított, 1941–1945 között a Teleki Pál Tudományos Intézet keretében működő Magyar Történettudományi Intézet ig.-ja, utóbb a bp.-i tudományegy.-en (1945–48) a középkori m. történelem tanára volt. 1948-ban elhagyta az országot. Svájcban telepedett le és Bernben lett egy.-i tanár. Fő kutatási területe a kora és a késő középkori m. és egyetemes történelem. A m. történelmet szélesebb összefüggéseiben, nemzetközi távlataiban, szellemtörténeti megközelítésben vizsgálta. Nagy figyelmet szentelt a Szent Korona történetének. Gáldi Lászlóval társszerzőként adta ki a Magyarok és románok (I-II., Bp., 1943–44) c. tanulmánygyűjteményt. Sajtó alá rendezte és bevezette Das Papsttum und die Süditalienischen normannen Staaten 1053–1212 (Göttingen, 1969) c. szöveggyűjteményt. – F. m. A m. törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája (Bp., 1928); Heidnisches und Christliches in der altungarischen Monarchie (Szeged, 1934, Darmstadt 1969); Die Anfänge der ungarisch-kroatischen Staatsgemeinschaft (Bp., 1936); Zsigmond király honvédelmi politikája (Pécs, 1936); Pogány magyarság – keresztény magyarság (Bp., 1938); L'evoluzione dell' idea dello stato ungherese (Roma, 1941); La formazione del regno d'Ungheria (Bp., 1943); The dynastic porfiry tombs of the Normann period in Sicily (Cambridge, 1959); Die heilige Krone Ungarns (Bécs, 1966); Papsttum und Normannen (Köln-Bécs, 1972); Byzanz und das abendländische Herrschertum. Ausgewählte Aufsätze (Sigmaringen, 1977).