Kezdőlap

Dékán József (1916 ?1942): a munkásmozgalom harcosa. Mint fiatal vasesztergályos ismerkedett meg a munkásmozgalommal. 1936-ban Spanyolo.-ban a Nemzetközi Brigádokban, Lukács tábornok törzsőrségében, majd a m. zászlóalj géppuskás századában harcolt. Sebesülten jutott francia internáló táborba, ahonnan az SZU szabadította ki és fogadta be 1939-ben. Részt vett a Nagy Honvédő Háborúban, mint ejtőernyős partizán a Kárpátokban hősi halált halt.