Kezdőlap

Delius Traugott Kristóf (Walleshausen, 1728 ?Firenze, 1779. jan. 21.): thüringiai német származású bányamérnök. Wittenbergben matematikai és természettudományi tanulmányaival végezvén, Mária Terézia ösztöndíjával a selmecbányai bányászati ak. hallgatója lett. Az ak. elvégzése után előbb a bánsági tartományi bányaigazgatóság ülnöke, 1770-től 1772-ig a bányatan r. tanára volt a selmecbányai Bányászati Ak.-n bányatanácsosi rangban, utána Bécsben működött. Úttörő munkája fontos forrásmunka a korabeli bányászat és a mo.-i bányászati szakoktatás történetéhez. – F. m. Anleitung zu der Bergbaukunst nach ihrer Theorie und Ausübung… (Wien, 1773, francia fordításban is megjelent). – Irod. Pauer János: A Selmecbányai Magy. Kir. Bányászati és Erdészeti Akadémia Története (Selmecbánya, 1896); Mihalovits János: D. K. T.- vázlatos életrajza és kisebb munkái (Sopron, 1937)