Kezdőlap

Dell' Adami Rezső (Pest, 1850Bp., 1888. máj. 20.): ügyvéd, jogi író. 1883-ban a bp.-i egy. magántanára (magánjog). Az észjogi irányzat híve, a polgári magánjog radikális követője. Célja a szabad verseny és a forgalom biztosítása, harcolt a feudális előjogok és megkötöttségek maradványai ellen, szerinte a fejlődés útja az egyetemes világjog kialakulása. E törekvései az ún. organikus fejlődés – lényegében a régi „ősi” intézmények megtartása – híveiből éles támadásokat váltottak ki. – M. Az anyagi magyar magánjog codificaciója (Bp., 1877); Igazságszolgáltatásunk reformja (Bp., 1880); Magánjogi kodifikációnk és régi jogunk (Bp., 1884); A magyar polgári törvénykönyv tervezete és a modern jogtudomány (Bp., 1885); Magánjogi codificaciónk (Bp., 1887); A nemzetközi magánjog haladása (Bp., 1888). – Irod. Tarnai János: Nekrológ (Magy. Igazságügy, 1888).