Kezdőlap

Delpini János Teofil (Selmecbánya, 1721 ?Nyitra, 1797. márc. 13.): jezsuita hittérítő. A rend tagjaként Bécsben, Linzben és Nagyszombatban tanult. 1766-tól 1771-ig Mária Terézia királynő megbízásából Alvincen térítette kat. hitre az anabaptistákat. 1771-től Nagyszebenben működött, itt megalapította a Terezianum árvaházat, amelynek ig.-ja volt, 1782-től Nagyszeben-külvárosi plébános. 1784-től nyitrai őrkanonok lett. – Irod. Vagner József: Adalékok a nyitrai székeskáptalan történetéhez (Nyitra, 1896).