Kezdőlap

Deme László (Zádorfalva, 1889. jún. 26.Bp., 1987. márt. 5.): református lelkész, esperes, szerkesztő. Zoványi Jenő egyháztörténész veje. Középisk.-it a Sárospataki Ref. Kollégium gimn.-ában végezte, és 1907-ben érettségizett. 1907-1911 között teológiát tanult Sárospatakon, majd 1911-1912 között az edinburghi New College-ben képezte tovább magát. A bp.-i tudományegy. Bölcsészettudományi Karán is hallgatott négy félévet. 1912-1918 között a Magy. Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség titkára és óraadó segédlelkész Bp.-en, 1918-1926 között a Diákszövetség orsz. titkára, lapjának kiadója, kiadóhivatalának vezetője, diákotthonának ig.-ja. 1926-tól 1959-ig, nyugalomba vonulásáig Pécelen lelkész, 1952-től 1959-ig az É-pesti egyházmegye esperese. A Diákvilág, Az Erő és más egyházi lapok számos cikkét közölték. 1948-1951 között szerk. a Református Híradó c. gyülekezeti lapot.