Kezdőlap

Demény Károly (Temesvár, 1859. máj. 28.Bp., 1932. szept. 5.): postavezérigazgató, sportvezető. 1882-ben lépett a posta szolgálatába, 1895-től 1919-ig postakerületi ig. A postaszolgálatba ő vezette be a kerékpárt és az autót. A híressé vált m. posta egyik kiváló szervezője. 1895-ben megnyerte Mo. teniszbajnokságát. Számos társadalmi egyesületnek és sportszervezetnek szervezője, vezetője volt. A Bp.-i Budai Torna Egylet (BBTE) elnöke, az Orsz. Testnevelési Tanács alelnöke és haláláig mint államtitkár a Horthy-rendszer sportpolitikájának egyik irányítójaként működött. – F. m. A posta, telegráf és telefon hazai és világútja (Bp., 1914); Az elemi iskolai testnevelés alapelvei (Bp., 1918); A Bp.-i Budai Tornaegylet 60 éves története 1689–1929 (Bp., 1929); Az iskolai testnevelés jövő feladatai (Bp., 1937).