Kezdőlap

Demeter Béla (Somkerék, 1910. jan. 6.Bukarest, 1952. dec. 24.): újságíró, szerkesztő. Középisk. tanulmányait Székelyudvarhelyen és Désen végezte, majd Bukarestben a Közigazgatási Főisk.-n tanult. Újságírói pályáját Kolozsváron kezdte. 1930-33-ban a Keleti Újság belső munkatársa volt. Közreműködött az Erdélyi Fiatalok c. kolozsvári főiskolás lap szerkesztésében. Az Erdélyi Fiatalok faluszemináriumának elnökeként (1931-1933) jelentős szerepet töltött be a falukutató mozgalomnak a sajtóban történő népszerűsítésében. 1936-tól 1944-ig ő szerkesztette az Erdélyi Gazda c. lapot, 1940-től 1944-ig az Esti Lapok szerkesztője volt. A Magyar Népközösség és az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület vezetőségi tagja volt. – F. m. Románia gazdasági válsága (Demeter Jánossal, Kolozsvár, 1930); Hogyan tanulmányozzam a falu életét? (Szociográfiai kérdőív falumunkások számára) (Kolozsvár, 1931); Az erdélyi falu és a szellemi áramlatok (Kolozsvár, 1932); Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület munkája a román impérium alatt (Bp., 1940).