Kezdőlap

Demeter Károly (Kolozsvár, 1852Marosvásárhely, 1890. márc. 12.): kollégiumi tanár, mohász. Egy.-i természetrajzi, kémiai és orvosi tanulmányait Bécsben végezte 1870–75-ben, 1877-től a marosvásárhelyi ref. kollégiumban tanár. 1882-ben bölcsészdoktor. Erdély mohaflórájával foglalkozott; gyűjtő és szakirodalmi tevékenységet folytatott. Mohászati dolgozatai leginkább a Magyar Növénytani Lapokban és az Erdélyi Múz. Egylet orvos-természettudományi értesítőjében jelentek meg. – F. m. Az Urticaceák szövettanához (Kolozsvár, 1881). – Irod. Igmándy J.: D. K. emlékezete (Scripta Botanica Musei Transsilvanici, 1943).