Kezdőlap

Demeter Tibor (Bp., 1912. dec. 23.1978. dec. 16.): bibliográfus. Eredeti foglalkozása építészmérnök. Feleségével együtt évtizedeken keresztül gyűjtötte a m. írók külföldön bármely nyelven megjelent műveinek adatait. Az 1800-tól 1945-ig terjedő gyűjtése mintegy 36 000-38 000 adatot tartalmaz. Az 50 íves összeállítás megjelentetésére nem akadt kiadó, így a Külügymin. anyagi támogatásával jelent meg igen korlátozott példányszámban (200 példány), sokszorosítva, 1957-58-ban, Bibliographia Hungarica. Magyar szépirodalom idegen nyelven címmel 11 kötetben. ~ az alapbibliográfiát rendszeresen kiegészítette, a pótlások gépiratos példányai az OSZK-ban találhatók. Gyűjtéséből nyomtatásban is jelentek meg részletek. – Irod. Kőhalmi Béla: A tudományos tájékoztatás fejlődése hazánkban 1945-1965 (Bp., 1967); V. Kovács Sándor: D. T. 1912-1978 (Irod. tört., 1979. 3. sz.).