Kezdőlap

Demkó Kálmán (Görömböly, 1852. okt. 3.Bp., 1918. febr. 13.): tanár, történetíró. A bp.-i egy: en 1877-ben tanári, 1882-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1878-tól a lőcsei főreálisk. tanára, utóbb ig.-ja. Lőcsén a levéltár anyagának egy részét rendezte, elkészítette leltárát és létrehozta a Szepesmegyei Történelmi Társulatot (1883). 1896-tól Bp.-en gimn. ig. 1907-ben nyugdíjba vonult. 1906-ban 3 hónapig kormánypárti képviselő a Fejérváry-kormány idején. Sok eredeti kutatáson alapuló tanulmányában foglalkozott a felső-mo.-i városok történetével. – F. m. Polgári családélet és háztartás Lőcsén a XVI–XVII. században (Lőcse, 1882); A felső-magyarországi városok életéről a XVI–XVII. századokban (Bp., 1890); A szepesi jog (Bp., 1891); A magyar orvosi rend története… a XVIII. sz. végéig (Lőcse – Bp., 1892–94; A szepesi „tízlándzsások széke”, v. a „kis vármegye” története (Lőcse, 1895); A szepesi szászok ősi ingélete (Lőcse, 1896); Lőcse története (I. Kassa, 1898). – Irod. D. K. (Századok, 1918.)