Kezdőlap

Dénes Gizella (Ocsárd, 1900. jan. 25.Pécs, 1975. nov. 24.): író, újságíró. Az 1920-as évek elején közölték első írásait a pécsi lapok. A harmincas években elbeszélései a bp.-i kat. napilapokban és folyóiratokban is megjelentek. Jól ismerte Baranya szűkebb világát, regényeinek témáit főleg ebből merítette (Fehér torony, Fekete emberek, Csodálatos fazekas). Másik témája a magyar történelem, megírta Hunyadi János (Boldogasszony hadnagya, Bp., 1931) és Mária királynő (Kisasszonykirály) regényes életrajzát, írt I. László király és Mária Terézia koráról (Két fehér galamb, Csipkekesztyű). Legendákat gyűjtött össze búcsújáróhelyek és plébániák történetéről (Szép koszorú, Bp., 1947; Görcsöny ékessége, Bp., 1972). Régi művei új kiadásban is megjelentek (Ezüstnyárfák, Pécs, 1946; Csodálatos fazekas, Bp., 1965). Elbeszélései jelentek meg a Koszorú, Magyar katolikus elbcszélők c. antológiában (Bp., 1958). – Irod. Thurzó Gábor: D. G. (Vigilia, 1976. 2. sz.).