Kezdőlap

Dénes István (Szászváros, 1889. márc. 3.Bp., 1963. jún. 17.): politikus, gazdasági és politikai író. A kolozsvári egy.-en jogi doktori oklevelet szerzett. 1918-ban Tordán a Nemzeti Tanács elnöke. 1919-től szászvárosi, majd 1920-tól bp.-i ügyvéd. 1921-ben a kormány támogatásával megalapította a Nemzeti v. Magyarországi Munkáspártot, amelynek elnöke és 1922-ben egyetlen parlamenti képviselője lett. Nagy demagógiával támadta a Bethlen-kormányt; újabb mérsékelt földreformot követelt. Miután az 1926-i választásokon' megbukott, mint ügyvéd tevékenykedett tovább. – M. Harc a föld népéért (Bp., 1928); Végzetes szanálás (Bp., 1930); A deszki parcellázás (Bp., 1938); A Magyarországi Földműves és Munkáspárt gazdasági programmjának alapelvei (Bp., 1940). – Irod. Gellért Imre–Madarász Elemér: Három évtized. története életrajzokban (Bp., 1932).