Kezdőlap

Dénes Leó (Mahora, 1897. máj. 16.Bp., 1977. nov. 11.): polgármester. Mikszáth Kálmán közbenjárásával kapott ösztöndíj segítségével végezte el a gimn.-ot. Az I. világháborús frontról visszatérve lépett be a KMP-be; a Tanácsköztársaság idején vöröskatona (1919. máj. – júl.) volt. A Tanácsköztársaság bukása után Csehszlovákiába emigrált. 1922-ben tért vissza. Szegeden munkás, majd banktisztviselő volt, a KMP tagjaként illegális politikai munkát végzett. Kapcsolatot keresett az MSZDP-vel és a népi írók csoportjával. Főként a művelődésügy terén ért el eredményeket. A német megszállás (1944. márc. 19.) után munkaszolgálatra vitték. Megbízott polgármesteri titkár (1944. okt.), tanácsnok (nov. – dec.), Szeged h. polgármestere (1945. jan. – aug.), utána polgármestere, a tanácsok megszervezése után 1950-től a városi tanács végrehajtó bizottságának elnöke volt. A Városok Lapja felelős szerk.-je (1947–48). A Kulturális Kapcsolatok Intézetének h. elnöke (1957–61) volt. Részt vett a Hazafias Népfront Orsz. Tanácsának munkájában. – Irod. D. L. (Népszabadság, 1977. nov. 12.); Siklós János: Elhunyt D. L. (Népszava, 1977. 267. sz.); Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon 1945–47 (Bp., 1975).