Kezdőlap

Dénes Magda, Nagy István Györgyné (1908Bp., 1982. jan. 9. előtt): tanár, gyermekpszichológus, neveléstörténész. A bp.-i tudományegy.-en német-francia szakos tanári oklevelet szerzett. Egy évig Bécsben Karl és Charlotte Bühler intézetében volt tanulmányúton. Mo.-on tartósan nem tudott elhelyezkedni; gyermekpszichológiai írásai jelentek meg A Jövő Újain, az Iskola és Egészség, a Gyermeknevelés, a Minerva c. folyóiratokban. Egy fejlődéspszichológiai tanulmányát Piaget a genfi Archives de Psychologie 1940-es évfolyamában közölte. 1948-tól az Orsz. Köznevelési Tanácsnál, 1949-50-ben az Orsz. Neveléstudományi Intézetben, 1950-52-ben a Közoktatásügyi Min.-ban, 1952-60-ban az Eötvös Loránd Tudományegy. adjunktusaként dolgozott. 1960-67-ben a Kossuth Kiadó szerk.-je volt. – F. m. A kisgyermekek pszichológiai vizsgálatáról (Bp., 1936); Egyetemes neveléstörténet a tanító és óvónőképző intézetek számára (Bp., 1960, 7. kiad. 1967); A francia materialista filozófusok pedagógiai nézetei (Bp., 1965); A neohumanizmus és a német idealizmus pedagógiája (Bp., 1971); Johann Friedrich Herbart pedagógiája (Bp., 1979).