Kezdőlap

Dengelegi Mihály (1560as évek – ? 1612 ? ): hajdúkapitány. Szatmár vm.-i elszegényedett nemesi családból származott, 1601-től hajdúkapitány. 1604, okt. 14-én elsőként csatlakozott Bocskaihoz. Az 1605-i hadműveletekben nagyobb egység parancsnokaként vett részt. 1611-ben mint Lippa kapitánya Thurzó nádor átpártolásra hívó levelére tagadólag válaszolt. Felesége, Török Kata Báthori Gáborral tartott bizalmas viszonyt. – Irod. Szilágyi Sándor: Báthory Gábor fejedelem története (Pest, 1867); Benda Kálmán: A Bocskai-szabadságharc (Bp., 1955); Nagy László: A Bocskai-szabadságharc katonai története (1961).