Kezdőlap

Dengl János (Orczyfalva, 1882. jan. 11.Bp., 1940. febr. 2.): nyelvész, a kereskedelmi szakoktatás és a gyorsírás művelője, egyetemi tanár. 1907-ben szerzett bölcsészdoktori oklevelet a bp.-i egy.-en. 1906-tól 1920-ig a bp.-i kereskedelmi ak., 1920-tól az egy. közgazdaságtudományi karán a német kereskedelmi nyelv rk., 1924-től ny. r. tanára. A karnak a műegy.-hez történt csatolása után műegy.-i tanár. A Felsőkereskedelmi Iskolai Tanárképző elnöke. A Gabelsberger-Markovits-féle gyorsírási rendszernek az Orsz. Gyorsíró Tanácsban ~ javaslatai alapján megvalósított reformalakja heves ellenkezést váltott ki a haladó szellemű gyorsíróknál. Sok vitára adott alkalmat A magyar nyelvhelyesség és magyar stílus c. (Bp., 1937) nyelvészeti munkája és A magyar nyelvhelyesség és a magyar stílus néhány részletkérdése (Bp., 1938) c. válasza Mészöly Gedeon bírálatára. Német nyelvkönyveket, gyorsírási tankönyveket írt, foglalkozott a kereskedelmi szakoktatás kérdéseivel. – M. A népszerű gyorsírás és a Gabelsberger-Markovits rendszerű reformgyorsírás (Bp., 1920); A hazai felsőfokú kereskedelmi oktatás múltja és jelen állapota (Bp., 1925); Bevezetés a kereskedelem tudományába és gyakorlatába (Bp., 1928); A gazdasági szaktanárképzés (Bp., 1937). Irod. Elek Károly-Olasz Jenő: A nagy gyorsírási per, mely D. J. elítélésével végződött (Bp., 1935)