Kezdőlap

Déri Béla (Érsekújvár, 1925. máj. 1.Brüsszel, 1966. dec. 10.): róm. kat. lelkész, könyvkiadó. Érettségi után orvostanhallgató, tanulmányai befejezése előtt a bp.-i központi szeminárium diákja lett. A bp.-i tudományegy.-en, majd a bécsi Pazmaneumban teológiát hallgatott, Bécsben doktorált. Ausztriában a m. egy.-i hallgatók, utóbb a belgiumi Charleroi, majd Brüsszel magyarjainak lelkésze volt. Megalapította a brüsszeli Magyar Házat, amely az ottani m.-ok vallási és művelődési központja és könyvkiadója lett. Hétvégi m. iskolát vezetett. Főként vallásos tárgyú könyvek kiadásával foglalkozott.