Kezdőlap

Dernschwam János (Most, ÉCseho., 1494, márc. 23.–Besztercebánya, 1567 ? ): pénzverő, a Fuggerek magyarországi megbízottja, ~ Mark városi patrícius elsőszülött fia. Az egy.-et Bécsben és Lipcsében végezte, ezután Itáliába ment, ahol Taurinusszal kötött barátsága Bakócz Tamás környezetébe sodorta. Vele együtt jött Mo.-ra 1514-ben. Budán Balbi Jeromos alkalmazta, részt vett az 1515-i pozsonyi kongresszuson. Később Thurzó György szolgálatába lépett és Besztercebányára költözött 1517-ben. Thurzó Elek a nagybányai pénzverő élére helyezte, majd 1520-ban Budára vitte. 1525-ben a Fugger-Thurzó társaság pénztárosa és a vállalat ellen kitört zavargások idején, amikor főnökeit bebörtönözték, annak egyetlen képviselője. A Fugger-érdekeltség visszaállításáról folytatott tárgyalások (1526) után ~ Fugger Antal bizalmasa, az erdélyi sókamarák vezetője lett (1528–29): 1529–49 között Besztercebányán élt és a Fugger-vállalatot vezette. 1553-ban a Verancsics Antal vezette követséggel Konstantinápolyba és Ankarán át a szultán kisázsiai székhelyére, Amasiába ment. Szenvedélyes humanista volt, könyvtárat gyűjtött, exlibrisét Dürer készítette, az erdélyi sóbányákban ásatásokat végeztetett, római feliratokat másolt. – M. Inscriptiones Romanae e lapidibus in territoriis Hungariae et Transsylvaniae repertis anno l520–30 collectae; Relatio itinerationis Constatinopolitanae et Turciae (kiadta Fr. Babinger „Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel” München, 1923). Emlékirata: Beschreibung des Mitternhaus im Neusohl gelegen … (kiadta J. Chr. Engel: Geschichte des ungarischen Reiches, I. Halle, 1796); jelentése az erdélyi sóbányákról: J. Strieder: Ein Bericht des Fuggerschen Factors Hans D. über den Siebenbürgener Salzbergbau um 1428 (Ungarische Jahrbücher, 1933). – Irod. J. Kühndel: J. D. vzdelany faktor Fuggerovcov na Slovensku (14941567) (Historické studie I. 1955); Berlász Jenő: D. J. könyvtára (Bp., 1964).