Kezdőlap

Dersi Tamás (Bp., 1929. júl. 23.Bp., 1975. dec. 4.): újságíró, kritikus, tanár, az irodalomtudományok kandidátusa (1967). FiataIon kezdte az újságírást a Szabad Nép szerkesztőségében (1948). Rövidesen az MTI munkatársa lett. 1956-ig az Új Világ, majd a Film, Színház, Muzsika szerkesztőségében is dolgozott. 1956-tól az Esti Hírlap munkatársa, 1964-től a kulturális rovat vezetője volt. Közben az ELTE-n magyar szakos tanári diplomát szerzett. Kandidátusi disszertációját Mikes Lajosról és a húszas évek sajtójáról írta, megjelent A rejtélyes doktor (Bp., 1965) címmel. Irodalomtörténeti munkássága mellett 1959-től a dráma és a színjátszás problémáival is foglalkozott. A színházzal foglalkozó írásait, bírálatait gyűjtötte őssze Thália magyarul tanul c. tanulmánykötetében (Bp., 1972). Az Újságíró Iskolán a sajtótörténet tanára volt. Egyik kezdeményezője és 1968-tól haláláig szerk.-je volt A magyar sajtó története c., négy kötetre tervezett tudományos kézikönyvnek. – F. m. Iskolák, tanárok, diákok (Bernáth Lászlóval, Bp., 1965); A publicista Kun Béla. Pályakezdő korszak (Bp., 1969); Századvégi üzenet (Bp., 1973); A magyar sajtó képeskönyve (Szántó Tiborral, Bp., 1973). – Irod. Szekrényesi Júlia: Búcsú D. T.-tól (Élet és Irod., 1975. 50. sz.); Szabolcsi Miklós: D. T. (Irod. tört. Közl., 1975. 5-6. sz.); (Sz. Gy.): D. T. (Magy. Könyvszle, 1976. 1-2. sz.); Kókay György: D. T. (Magy. Könyvszle, 1976. 1-2. sz.).