Kezdőlap

Dési Márton (Dés, 1639Nagyenyed, 1681. júl. 24.): ref. tanár és teológus, kartéziánus filozófiai író. 1665 őszén iratkozott be a leideni egy.-re, ahol négy évig tanult mint Coccejus kedvelt tanítványa. Hazatérve Kézdivásárhelyen volt lelkész, majd Nagyenyedre ment teológiai tanárnak. 1671–1673-ban a Radnóton összeülő zsinat megtiltotta neki és több tanártársának a puritán, antifeudális jellegű coccejanus tanok hirdetését. 1674–85 között heves vitát folytatott Pósaházi Jánossal. – M. Disputatio philosophica de visu… (Lugduni Batavorum, 1666). – Irod. Mátrai László: Régi magyar filozófusok XV–XVII. század (Bp., 1961); Tordai Zádor: A magyar kartezianizmus történetének vázlata (Filoz. Szle, 1962. 1. sz.).