Kezdőlap

Dessewffy Aurél, gróf (Pest, 1846. jan. 16.Bp., 1928. márc. 28.): az utolsó országbíró, az MTA ig. tagja (1883). ~ Emil, az MTA elnökének fia. Bp.-en végzett jogot, majd Németo.-ban közgazdasági tanulmányokat folytatott. 1874–1883 között ogy.-i képviselő. 1883 után a Tisza-kormány ellenzékéhez, Apponyi Albert pártjához csatlakozott. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület alelnöke, majd elnöke lett. 1906-ban a főrendiház elnökévé nevezte ki a kir. Erről a tisztségéről 191o-ben lemondott s visszavonult a politikától. 1917-ben IV. Károly kinevezte országbíróvá. Az ellenforradalmi korszakban, 1927-től a felsőház tagja. – F. m. Közlekedés ügyében tárgyalt kérdések (György Endrével, Bp., 1881); A gazdakör hitelügyi bizottságának emlékirata (Schmidt Józseffel, Bp., 1884).