Kezdőlap

Dessewffy Aurél, gróf (Nagymihály, 1808. júl. 27.Pest, 1842. febr. 9.): politikus, publicista, az MTA l. tagja (1833). Kassán tanult jogot, nyelveket. 1825-ben apját, ~ Józsefet a pozsonyi ogy.-re kísérte, ahol Széchenyivel is megismerkedett. 1828-ban udvari kancellári gyakornok Bécsben, 1832-ben helytartótanácsi titkár Budán. 1836-ban a Kisfaludy Társ. tagjává választották. Zemplénben, majd az 1839–40-i ogy.-en konzervatív vezérszónok. A büntetőtörvénykönyv-bizottság tagjaként Ny-európai tanulmányutat tett. 1841 közepén Kossuth Pesti Hírlapjával szemben létrehozta a Világ c. lapot; x. y. z. jegy alatt írt cikkeiben „fontolva haladó” konzervatív irányt kezdeményezett, amely a minimális reformengedmények árán igyekezett a hivatalos kormányzat és az arisztokrácia uralmát fenntartani. M. Néhány szó a Hitel, Taglalat és Világ ügyében (Marcell és Emil öccsével együtt, Kassa, 1832); X. Y. Z. könyv (Pest, 1941); Néhány nevezetesebb darab – hátrahagyott eredeti munkáiból… (összeszedte D. Emil, Pest, 1843); Összes művei (kiadta Ferenczy József: Bp., 1887). – Irod. Pulszky Ferenc: Gr. D. A. és társai (Bpesti Szle, 1874); Asbóth János: Irodalmi és politikai arcképek (Bp., 1902); Magyarország története 1790–1849 (szerk. Mérei Gyula és Spira György. Bp., 1961). – Szi. Vörösmarty Mihály: D. A. (vers, 1844).