Kezdőlap

Dessewffy Emil, gróf (Eperjes, 1814. febr. 16.Pozsony, 1866. jan. 10.): politikus, közgazda, az MTA tagja (l. 1843, ig. 1853, t. 1858) és elnöke. ~ Aurél (1846–1928) apja. Külföldi utazás után Szabolcs vm.-i birtokát modernizálta, majd 1844-től 1847-ig mint a Budapesti Híradó főszerk.-je képviselte a bátyja, ~ Aurél által kezdeményezett, fél engedményekkel dolgozó konzervatív irányzatot. 1849 után az 1847-es önállóságot propagáló ókonzervatívok egyike, az Orsz. Magyar Gazdasági Egyesület (OMGE) egyik újjászervezője, 1855-től 1866-ig az MTA elnöke, majd a Földhitelintézetnek is elnöke. Része volt az 186o-i ún. októberi diploma előkészítésében. 1861-ben Pozsony képviselője volt. – M. Alföldi levelek (Buda, 1842); Parlagi eszmék (Pest, 1843); A magyar vám és kereskedési ügy (Pest, 1847); A fenforgó ausztriai kérdésekről (Bécs, 1856); Az MTA és nemzetségünk feladatai (Pest, 1865). – Irod. Madách Imre vitacikkei az iparvédegylet kérdésében (1844); D.-ünnepély az MTA-ban (Pesti Napló, 1867. 24–27. sz.); Eötvös József: Emlék- és ünnepi beszédei (Bp., 1886).