Kezdőlap

Dessewffy József, gróf (Krivány, 1771. febr. 13.Pest, 1843. máj. 2.): politikus, publicista, költő, nagybirtokos, az MTA tagja (ig. 1830, t. 1831). Egy.-i tanulmányait Pesten végezte, 1795-ben részt vett a Franciao. elleni háborúban. 1802-től sorozatosan ogy.-i követ, a konzervatív arisztokratacsoport egyik vezére. Kazinczy Ferenc barátja volt. Éles vitát folytatott Széchenyivel a Hitel c. munkájában kifejtett reformeszméi felett, melyeket károsaknak és felforgatóknak tekintett. Részt vett az MTA megalapításában. Kassán megindította a Felsőmagyarországi Minerva c. negyedévi folyóiratot, amelynek fő munkatársa volt. – F. m. A „Hitel” cz, munka taglalatja (Kassa, 1831); D. J. gróf irodalmi hagyományai (Pest, 186064. kiadta Kazinczy Gábor, I–III.); Gróf D. J. munkái III. Levelek. 1812–43 (Sajtó alá rendezte és jegyzetekkel kísérte Ferenczy József, Bp., 1888). – Irod. Báró Eötvös József: emlékbeszéde (MTA Évk. VII. 1842–44); Ferenczy József: Gr. D. J. életrajza (1897).