Kezdőlap

Dessewffy Marcell, gróf (Eperjes ? , 1810. jan. 25.Fót, 1886. febr. 27.): nagybirtokos. ~ József gr. fia. ~ Aurél és Emil testvére. Kassán jogi tanulmányokat folytatott, majd ügyvédi oklevelet szerzett, ügyvédi gyakorlatot azonban sohasem folytatott. Ifjú korától kezdve a társadalmi problémák megoldásának módjai foglalkoztatták; radikális nézetei különc hírébe hozták. Rövid ideig Fiuméban volt közigazgatási gyakorlaton. Egy ideig a reformogy.-eken is jelen volt. A gazdálkodás mellett csak az irodalomnak és társadalomboldogító eszméinek élt fóti magányában. Leginkább az örök világbéke megteremtésének kérdései foglalkoztatták, s ezt elérhetőnek tartotta azáltal, ha az egyes népek, nemzetek lemondanak szuverenitásuk egy részéről (fegyveres hatalom; a béke és a háború joga) és azt az egyetemes emberiség érdekében tevékenykedő „világparlamentre” ruházzák. – M. Néhány szó a 'közönséghez a' Hitel, Taglalat és Világ ügyében (D. József és Széchenyi vitájában, D. Auréllal és D. Emillel közösen, Kassa, 1832; németül: Pest, 1833); Der politisch-sociale Radikalismus der Neuzeit (Wien, 1851); Beiträge zu einer Doktrin des menschheitlichen Friedens und des allmenschlichen Rechtszustandes (Pest, 1861). Örökbéke-gondolatait m. nyelven két rövid cikkben foglalta össze (Ország-Világ, 18851886); kéziratai kiadatlanok. – Irod. Mátray Ernő különböző nevek alatt megjelent részben azonos szövegű cikkei (Dr. Spinoza: Az örök béke magyar bölcselője. Bpesti Hírl., 1883. 30. sz.); Ompolyi M. Ernő: Gr. D. M. (Vasárnapi Újság, 1887. 10. sz.); O. Mátray Ernő: Gr. D. M. (Figyelő, 1889. jan.); Éble Gábor: A cserneki és tarkeői D.-család (Bp., 1903)