Kezdőlap

Deszkás János (Bp., 1912. júl. 14.Bp., 1950. jan.): ezredes. Bp.-en szerzett jogi diplomát, utána tisztviselői állást vállalt, 1937-ben belépett a Szociáldemokrata Pártba, annak jogi csoportjában tevékenykedett. A háború alatt tevékenyen részt vett a Történelmi Emlékbizottság által vezetett németellenes, antifasiszta mozgalomban, 1943-ban behívták katonának s mint hadnagyot a szovjet frontra küldték. 1944-ben szakaszával együtt dezertált, visszatért Bp.-re és bekapcsolódott a kommunista ellenállási mozgalomba. A felszabadulás után a pártközpont közigazgatási osztályának h. vezetője, majd a katonapolitikai osztály vezetője lett. 1948-ban mint ezredes, a honvédelmi min. katonapolitikai osztályának vezetője. 1949. jún.-ban a Rajk László ellen folytatott törvénytelen perrel kapcsolatban koholt vádak alapján letartóztatták. 1950-ben halálra ítélték és kivégezték. 1956-ban rehabilitálták.