Kezdőlap

Detre László, Dunst (Szombathely, 1906. ápr. 19.Bp., 1974. okt. 15.): csillagász, egyetemi tanár az MTA tagja (l. 1946–49; l. 1955, r. 1973), Állami díjas (1970). Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en kezdte; 1924–1927 között az Eötvös Kollégium tagja volt. 1927-ben a Collegium Hungaricum ösztöndíjasaként Berlinben folytatta tanulmányait. 1929-ben doktorált. Még ebben az évben a Bp.-Sváb-hegyi Konkoly alapítványú Asztrofizikai Obszervatórium asszisztense lett, de még egy évig folytatott tanulmányokat Kiel és Bécs csillagvizsgálóiban. 1936-ban a Sváb-hegyi csillagvizsgáló obszervátora, 1943-tól ig.-ja volt. 1952-ben nyerte el a csillagászati tudományok doktora címet; 1964–1968 között a bp.-i tudományegy. csillagászati tanszékének vezetője volt. – A 30-as évek elején kezdett el foglalkozni a változó csillagok kutatásával, majd az EE Lyrae típusú csillagok többszörös periodicitását vizsgálta. A 70-es évek elején kimutatta, hogy e csillagok egyik periódusa a Napnál is megfigyelhető mágneses ciklusnak felel meg. Munkatársaival együtt felismerte, hogy minden olyan csillagnak, amely Blazskó-effektust mutat, meghatározható a tengelyforgási ideje is. Jelentős szerepe volt a Piszkéstetői Obszervatórium létrehozásában (1961) és Cassegrain-teleszkóppal (1974) való felszerelésében. – 1967-től 1970-ig a Nemzetközi Csillagászati Unió Változócsillag Szakosztályának elnöki tisztét töltötte be. Az Astronomische Nachrichten, a Memorie della Societá Astronomica Italiana és az Astrophysics and Space Science c. folyóiratok szerkesztő bizottsági tagja volt. 1961-től szerkesztette az Information Bulletin on Variable Stars c. nemzetközi kiadványt. – F. m. Über die räumliche Verteilung der Sterne (Bp., 1929); Üzenetek a világűrből – kozmikus hatások a Földön (Bp., 1939); Untersuchungen über die Perioden und Lichtkurvenänderungen von… delta Cephei-Sterne (Abhandlungen vom Astrophysikalischen Obs., I-II., Bp., 1938); Sterne und Weltraum (Visitas in Astronomy, Mannheim, 1965); Development of a New 4-Year Cycle in the 41-Day Period of RR Lyrae (Inf. Bul. Var. Stars, 1974.). – Irod. Hajduska I.: D. L. (Fiz. Szle, 1969. 1. sz.); Bartha L.: D. L. (Sterne und Weltraum, 1975. 3. sz.); Szeidl B.: D. L. (Mitteilungen der Astronomischen Gesellschaft, 1975); Bendefy László: D. L. (Vasi Szle, 1975. 3. sz.).