Kezdőlap

Detsi István (17. sz.): prédikátor és énekszerző, a róla elnevezett kódex összeírója. Életéről keveset tudunk, a Dunántúl különböző falvaiban volt tanító és lelkipásztor. Három saját éneke jelentéktelen, annál jelentősebb az a kódex, melyet 1609–13 között írt össze a Tolna megyei Decs községben. 45 énekének egy része 16. sz.-i vallásos ének, de nagyszámú történeti éneket is megőrzött, köztük olyanokat, melyek csak e kódexből ismeretesek (Tinódi: János király fiáról, a szikszai harcról szóló históriás ének 1588-ból stb.). Igen jelentős 17. sz. eleji történeti énekanyaga is (többek között a Bocskai István halálára írt énekek). – Ez utóbbiak és saját énekei kiadva: Régi Magyar Költők Tára, XVII. sz. I. (1959). – Irod. Dézsi Lajos: A Decsi-kódex (Irod. tört. Közl. 1927).