Kezdőlap

Deutsek-Pásztai Géza (Görgényszentimre, 1892. okt. 30.Kolozsvár, 1971. márc. 22.): romániai magyar jogász, újságíró. Tanulmányait a marosvásárhelyi ref. főgimn.-ban és a kolozsvári egy.-en folytatta. Itt szerzett jogi diplomát. 1922-től Bánffyhunyadon volt ügyvéd. Aktívan részt vett a közéleti és politikai mozgalmakban. Tagja volt a Kós-féle „Kalotaszegi frakciónak”. 1927-ben a Magyar Néppárt titkára lett és ettől kezdve Kolozsváron élt. 1930-tól az SZDP egyik vezető funkcionáriusaként tevékenykedett, szakszervezeti jogtanácsos, egyben a Magánalkalmazottak és Magántisztviselők Orsz. Egyesületének erdélyi elnöke volt. Részt vett az antifasiszta ellenállási mozgalomban. 1945 és 1948 között munkajogot tanított a Bolyai Tudományegy.-en. 1949-ben börtönbe került, 1960-ban rehabilitálták. Versei a Zord Idő c. lapban jelentek meg. – F. m. A népkisebbségi Törvény tervezete (Tornya Gyulával, Kolozsvár, 1928). – Irod. Mikó Imre: Huszonkét év (Bp., 1941); Kós Károly: Kalotaszegi vállalkozás (Korunk, 1970. 10. sz.).