Kezdőlap

Dévai Bíró Mátyás (Déva, 1500 körül1545 körül): ref. hitvitázó. Korában „a magyar Luther”-nek nevezték. 1523–1525 között Krakkóban tanult. 1527-ben udvari káplán Boldogkő várában Tomori Istvánnál, 1529–30-ban Wittenbergben járt. 1531-ben előbb Budán, majd Kassán működött mint „magyar prédikátor”; ekkor már nyíltan a reformáció híve. 1531. nov.-ben az egri püspök elfogatta, másfél évig volt Bécsben börtönben. Kassai hívei megszöktették, Szapolyai János fennhatósága alá menekült, de 1534 elején elfogták és Budán fogságba vetették. 1535-ben kiszabadult, Sárvárott Nádasdy Tamásnál talált menedéket. Itt írta feleletét Szegedi Gergely ferences vitairatára (Disputatio). 1536 őszén szem- és gyomorbaját gyógyítani Németo.-ba ment. Hazatérve megint Nádasdynál élt (1538). 1539–40 közt Perényi Péter udvari papja, 1540-ben Szikszón iskolamester. 1541-ben innen is menekülnie kellett. Wittenbergben élt 1543 nyaráig. Ekkor hazatért és Miskolcra ment, a szerzetesek innen is elküldték. A halál valószínűleg külföldön érte. – F. m. Disputatio … (h. n., 1537); Ortographia (Krakkó, 1549). – Irod. Révész Imre: D. B. M. első magyar reformátor életrajza és irodalmi művei (Pest, 1863); Révész Imre: D. B. M. tanításai (Kolozsvár, 1915); Sólyom Jenő: D. M. tiszántúli mű. ködése (Egyháztört. 1959).