Kezdőlap

Dévay Pál, báró (Gyöngyös, 1735. aug. 4.Pozsony, 1800. dec. z4.): császári altábornagy. Előbb mint zászlós, majd mint kapitány részt vett a hétéves háborúban (1756–63) és az első koalíció francia háborúiban (1792–97). 1799-ben altábornagy. 1794-ben megkapta a Mária Terézia-rend lovagkeresztjét és ezzel a báróságot. 1799-ben a m. nemesi felkelés Dunán inneni kerületi parancsnoka. – Irod. Fest Aladár: Báró D. P. altábornagy (1735–1800) (Magy. Tört. Életr. 31. évf. 1–5., Bp., 1915.)