Kezdőlap

Dévényi István (Pozsony, 1924. aug. 3.Debrecen, 1972. máj. 31.): kórboncnok, egyetemi tanár, az orvostudományok doktora (1972). Oklevelet a debreceni tudományegy.-en szerzett (1949), pályáját a debreceni egy.-i Kórbonctani Intézetben kezdte. 1952-ben kórbonctani szakvizsgát tett. 1952-től tanársegéd, 1956-tól adjunktus, 1960-tól docens, 1970-től professzor volt. Több külföldi tanulmányúton vett részt. A Magy. Pathológusok Társaságának vezetőségi tagja. Az egy.-en tevékeny részt vállalt a párt- és a társadalmi munkában. Klinikai-patológiai kérdésekkel, a sebgyógyulás mechanizmusával, a pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy kísérletes átültetésének problematikájával, vesepatológiai vizsgálatokkal foglalkozott. Több mint 60 tudományos közleménye jelent meg a hazai és külföldi szaklapokban. – F. m. Pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy homoiotranszplantációs vizsgálatok (kandidátusi értekezés, 1959); Morfológiai és funkcionális adatok a reninangiotensin-aldosteron rendszer működéséről (doktori értekezés, 1972).