Kezdőlap

Devics József (Hercegszántó, 1929. júl. 7.Bp., 1979. júl. 26.): közgazdász, egyetemi tanár, a közgazdaságtudomány kandidátusa (1957). Baján végezte középisk. tanulmányait, majd a bp.-i Közgazdasági Főisk. hallgatója volt. 1948-tól 1951-ig a Gazdasági és Műszaki Akad. politikai gazdaságtan tanszékén volt tanársegéd, majd a szentendrei Műszaki Tisztiisk. társadalomtudományi tanszékén a politikai gazdaságtan főelőadója. 1953-tól a moszkvai Áll. Lomonoszov Egy. Közgazdasági Karának politikai gazdaságtan tanszékén aspiráns. 1957 őszén a Bp.-i Műszaki Egy.-re (BME) került mint a politikai gazdaságtan tanszékvezetője. 1965-ig tanszékvezető docens, 1965. aug. 1-jétől tanszékvezető egy.-i tanár. 1964-től 1969-ig a BME Központi Oktatási Egységeinek rektorh.-e. ~ volt ekkor a nemzetközi gazdasági együttműködéssel foglalkozó tanszéki kutatócsoport vezetője. Sok publikációja jelent meg a különböző közgazdasági és ideológiai szakfolyóiratokban itthon és külföldön egyaránt. Számos hazai és nemzetközi tudományos fórumon tartott előadásokat. – F. m. A szocializmus politikai gazdaságtana (társszerzőkkel, Bp., 1959); Politikai gazdaságtan ábrákban és táblázatokban (Kerékgyártó Györggyel és Marjanek Károlynéval, Bp., 1965); A műszaki fejlesztés lehetőségei az új gazdasági mechanizmusban (Valach Irmával, (Bp., 1968); Politikai gazdaságtan. Szemléltető politikai gazdaságtan (Bp., 1981). – Irod. D. J. (BME Évkönyve, 1979-80.)