Kezdőlap

Dézsi András, Dési (16. sz.): debreceni iskolamester, prédikátor, a bibliai epika buzgó művelője. Hét éneke maradt fenn kéziratos és nyomtatott énekeskönyvekben: hat bibliai história és egy temetési ének. Versei közül a keltezetteket 1549 és 1550-ben írta. Műveit Szilády Áron adta ki: Régi Magy. Költők Tára (Bp., 1886). – Irod. Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953)