Kezdőlap

Diera Benő (Nyitranadány, 1876. okt. 6.Bp., 1960. aug. 28.): kertész. A bp.-i Állami Kertészeti Tanintézetet 1894–97 között végezte el. Az alsó- és középfokú kertészeti oktatás hazai úttörője. Oktatói munkája mellett 1905-ben Somogyban megkezdte a külterjes kertimagtermesztést. 1909-ben Kilitiben létesítette az első bolgár rendszerű öntözéses zöldségtermesztő üzemet. 1912–13-ban az új állami zöldségtermesztő üzemek részére elkészítette az öntözéses zöldségtermesztés első üzemterveit. Nagy érdemei vannak a Duna-Tisza közi gyümölcstermesztés kialakításában. A felszabadulás után a dél-magyarországi gyümölcsfavédekezési akciót 'vezette. – Irod. D. B. (1876–1960). (Kertészet és Szőlészet, 1960. 9. évf.)