Kezdőlap

Ditrói Mór, Himmelstein (Kolozsvár, 1851. okt. 5.Bp., 1945. febr. 16.): drámai színész és színigazgató, a Vígszínház alapító igazgatója. Pályáját vidéki színházaknál kezdte, majd Kolozsvárott működött. 1887-ben a kolozsvári Nemzeti Színház ig.-ja lett; különösen a m. drámát és a klasszikusokat népszerűsítette, nagy jelentőségű m. drámatörténeti ciklust és Shakespeare-ciklust rendezett. 1895-ben külföldi tanulmányúton járt. 1896-ban ő lett a Vígszínház első ig.-ja. A színház megszervezésével és realisztikus, természetességre törekvő, pátoszmentes stílusának kialakításával része volt a főváros színházkultúrájának kibontakoztatásában. Igazgatása alatt a kiváló művészek egész gárdája nevelődött ki. 1902-től az Orsz. Színészegyesület elnöke, 1903-tól a színészképző isk. vezetője. Több színdarabot fordított. 1926-ban trafikot nyitott a Renaissance Színház épületében. – M. Komédiások (D. M. emlékiratai, Bp., 1929). – Irod. Hunyady Sándor: A Vígszínház negyven éve (Bp., 1936); Bárdi Ödön: A régi Vígszínház (Bp., 1957)