Kezdőlap

Divinyi Mehmed (Diviny, 16. sz.? ): törökké lett magyar renegát. Egyetlen m. nyelvű szerelmes verse maradt ránk. Szövegkiadása: Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit (Bearb. v. F. Babinger-R. Gragger… Berlin-Leipzig, 1927) és Régi Magy. Költők Tára, új sorozat, XVII. század 3. sz. Szerelmi és lakodalmi versek (sajtó alá rendezte Stoll Béla, Bp., 1961).