Kezdőlap

Dobai András (16. sz.): ref. prédikátor. 1540-ben Perényi Péter udvari papja. 1541-ben Bártfán tanított, további sorsa ismeretlen. Egyetlen verse maradt ránk: Az utolsó ítéletről (1540). (Kiadva Régi Magy. Költők Tára, Szerk. Szilády Áron II., Bp,. 1880.) – Irod. Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).