Kezdőlap

Dobó Ferenc, báró (?Eperjes, 1602 szept. 15.): nagybirtokos felvidéki főúr. ~ István fia. A császári udvarban nevelkedett, majd lévai főkapitány és Bars vm. főispánja. 1582-től 1588-ig Dunán inneni főkapitány. 1597-ben az udvari haditanács tagja lett. Irod. Takáts Sándor: D. F. generális (A Régi magyar kapitányok és generálisok c. kötetben, Bp., é. n.).