Kezdőlap

Dobozy István (Vajda, 1800. febr. 12.Debrecen, 1875. júl. 17.): honvédtiszt, 1848–49-ben kormánybiztos. Debrecenben jogot végzett. Még mint hadapród részt vett a Napóleon elleni 1815-ös hadjáratban. Kilépve a hadseregből hazatért Biharba. 1825-ben esküdt; majd főszolgabíró az érmelléki járásban. 1848-ban a bihari nemzetőrök parancsnoka, majd kormánybiztos és alezredes volt, szabadcsapatot szervezett, amellyel elfojtotta a forradalmi. kormány elleni fölkeléseket. A cári intervenció után vajdai birtokára vonult vissza; később önként följelentette magát. Négyévi várfogságot kapott, amit Arad várában töltött. Kiszabadulása után Debrecenben telepedett le, s mint a Berettyó-szabályozási társulat elnöke élt ott haláláig.