Kezdőlap

Dobránszky Péter (Kótaj, 1845. jún. 2.Bp., 1918. máj. 24.): közgazdász, egyetemi tanár. A pesti, berlini, lipcsei és heidelbergi egy.-en filozófiát és jogot hallgatott. 1869-ben Heidelbergben bölcsészdoktori oklevelet szerzett és a kassai jogak.-án bírói államvizsgát tett. Utána a győri, 1870-től a kolozsvári jogak.-án tanított. 1871-ben Pesten a jog- és államtudományok doktorává avatták. 1872-ben a bp.-i József Műegy.-en mint r. tanár, a bp.-i Tudományegy. jogi karán mint magántanár a statisztikát tanította. 1881-től 1887-ig ogy.-i képviselő; 1885-től 1886-ig a Budapesti Hírlap közgazdasági rovatát vezette. 1894–95-ben a Pénz és Föld c. közgazdasági szaklap szerk.-je. – M. Társadalmi bajaink (Kolozsvár, 1872); Deák Ferenc. Kor- és jellemrajz (Bp., 1877); Gyógyhelyeink és ásványvizeink értékesítése (Nemzetgazd. Szle, 1882); Mezőgazdaságunk jövője (Miskolc, 1884); Teremtsünk ipart! (Bp., 1889); Népünk táplálkozási viszonyai (Bp., 1890).