Kezdőlap

Dóczy Gedeon (Miskolc, 1832. nov. 17.Debrecen, 1911 máj. 16.): tanár, a nőnevelés egyik úttörője. Papi családból származott. Tanult Sárospatakon, Lőcsén, Svájcban. 1859-től a miskolci leánynevelő int. ig.-ja, 1872-től a sárospataki tanítóképző élén áll, 1874-től a debreceni ref. felsőbb leányisk. ig.-ja volt, s azt országos hírűvé fejlesztette. 1908-ban nyugalomba vonult. Több tankönyvet és pedagógiai művet írt. – Irod. Koncz Aurélné: D. G. emlékezete (Debrecen, 1935).