Kezdőlap

Doleschall Frigyes (Bp., 1897. szept. 28.Bp., 1966. márc. 31.): orvos, miniszter, az orvostudományok kandidátusa (1952). Bp.-en 1922-ben szerzett orvosi diplomát. Utána az egy. belklinikáján dolgozott. 1930-ban a debreceni egy.-en tanársegéd. 1939-től a lévai állami kórház ig.-ja. 1945–50 közt a bp.-i Róbert Károly körúti kórházat vezette. 1950 után a szekszárdi kórház élére került. 1951-ben lett egészségügyi miniszterhelyettes. 1953-tól a bp.-i Szabolcs utcai kórház ig. főorvosa. Ő szervezte meg az Orvostovábbképző Intézetet. 1957. márc. 1-től egészségügyi miniszter. Érdemei vannak a m. egészségügyi szolgálat és orvosképzés színvonalának emelésében. Sokat foglalkozott EKG-val. – F. m. Gondolatok az „orvosképzés” újbóli megindulása alkalmával (Bp., 1960). – Irod. Szabó Zoltán: D. F. (Orv. Hetil., 1964. 17. sz.)