Kezdőlap

Doleschall Lajos (Vágújhely, 1828Amboina, K–India, 1859): rovartani kutató (entomológus). Bécsben végezte tanulmányait. Orvosnak készült, de már fiatal korában előszeretettel foglalkozott a rovartannal, főleg pókokkal. 1852-ben mint katonaorvos holland szolgálatban állott és K-Indiában működött. Leírta az ausztriai és egyes m. pókfajokat, az indiai szigetek pókjait. Az MNM Állattára és a Bécsi Természettudományi Múz. is több ízben kapott tőle rovaranyagot. – M. Systematisches Verzeichniss der im Kaisertum Österreich vorkommenden Spinnen (Wien, 1852); Bijdrage tot de Kennis der Arachniden van den Indischen Archipel (Naturk. Tijdskrift voor Neederlandsch Indie, XIII. 1857); Tweede Bijdrage tot de Kennis der Arachniden van den Indischen Archipel (Acta Societatis Indo-Neeriandiae, Vol. V. 1857). – Irod. Herman Ottó: Magyarország pókfaunája (Bp., 1876); Gombocz Endre: A magyar botanika története (Bp., 1936).