Kezdőlap

Domanovszky Endre (Tótkomlós, 1817. nov. 17.Bp., 1895. ápr. 18.): filozófiai író, az MTA l. tagja (1871). Pozsonyban teológiát, Pápán pedig jogot tanult. 1843-ban külföldi tanulmányútra ment, Halléban három évig hallgatott bölcseleti előadásokat. 1846-ban tért haza, előbb nevelősködött, majd 1850-ben a szarvasi gimn., 1853-ban a soproni líceum tanára lett. 1876-ban a nagyszebeni jogak.-hoz került mint a filozófia r. tanára. F. m. A bölcsészet története (I–IV. Bp., 1870–1890); A bölcsészet szükségképeni tudomány (Bp., 1872); A logica fogalma (Bp., 1876); Dante mint politikai író (Bp., 1888). – Irod. Alexander Bernát: Emlékbeszéd D. E. l. tag felett (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1901).