Kezdőlap

Domin József (Zágráb, 1754. jan. 28.Zágráb, 1819. jan. 18.): jezsuita. A győri, zágrábi, majd a pécsi főisk. fizikatanára. 1791-ben Horváth K. János utódaként a fizika és a mechanika tanára lett a pesti egy.-en. 1797–98-ban az egy. rektora volt. 1800-ban megvált a tanszéktől és zágrábi kanonok lett. Az elektromosság orvosi alkalmazásával foglalkozott. – F. m. Reflexiones de electricitate medica… (Budae, 1790); Lampadis electricae descriptio… (Pestini, 1799). – Irod. Szentpétery Imre: A bölcsészettudományi kar története (Bp., 193 5); M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században (Bp., 1964).