Kezdőlap

Domokos János (Mácsa, 1921. okt. 14.Bp., 1987. júl. 23.): parasztpárti politikus, könyvkiadói vezető, műfordító. Nyolcgyermekes parasztcsaládból származott. Az aradi gimn. m. tagozatára, majd kereskedelmi isk.-ba járt. A 2. Bécsi döntés után Mo.-ra került, 1941-ben érettségizett Győrben. 1941-44-ben Győrött tisztviselő a vagongyárban, biztosítási intézeti alkalmazott, könyvelő. 1942-től egyik alapítója és vezetője a József Attila Körnek, mely a m. munkás- és parasztosztály kulturális felemelését tűzte célul. A német megszállás után, megtalálva az utat a Magy. Fronthoz. háborúellenes röpcédulákat terjesztett és két szabotázsakciót szervezett Győrött. 1944. nov.-ben bevonult katonának, de mielőtt csapatát Németo.-ba vitték volna, megszökött, 3 hónapig Vas megyében bujkált. 1945. ápr.-ban Erdei Ferenc a Nemzeti Parasztpárt Győr-Moson megyei szervezésével bízta meg. 1947. nov.-ig Győrött földosztó kormánybiztos, a Győri Szabad Szó újságírója, főszerk.-je, a parasztpárt megyei titkára volt. Debrecenbe kerülve továbbra is megyei titkár, 1948-tól a kommunista párt tagja. 1948. szept.-től 1949. júl.-ig Debrecen és Hajdú vm. főispánja. 1949-től a Népművelési Min. Irodalmi Főosztályának vezetője. 1951 tavaszán a hírhedt „selejtlistaügy” miatt (a könyvtárak selejtezésére készített jegyzék kapcsán elkövetett hivatali mulasztás miatt) pártfegyelmi kíséretében leváltották. 1951-54-ben a Szépirodalmi Kiadó lektora. Főszerkesztőként került át az Új Magyar Kiadóhoz, amely 1956 végén felvette az Európa Könyvkiadó nevet. 1956-64-ben irodalmi vezető, 1965. jan. 1-jétől haláláig az Európa Könyvkiadó ig.-ja. E minőségében gondozta a Világirodalom klasszikusai sorozatot (új sorozata 1982-től), elindította a Modern könyvtárt (1958-tól), a Milliók könyvét (1961-től), kiszélesítette a kiadó tevékenységi körét, igyekezve bevonni az egész világirodalmat (Afrikát és Ázsiát is). Igazgatósága alatt az Európa Könyvkiadó a magyar szellemi élet egyik meghatározó intézményévé vált. – M. A Párizsi Kommün napjai (dokumentumgyűjt. Bp., 1973); Vietnam. Egy évszázad háborúban (dokumentumgyűjt., Bp., 1975).– Műfordításai: M. Sadoveanu: Medveszem (elb., 1960.); P. Istrati: Pusztai bogáncsok (kisr., 1965.); M. Sebastian: Menedék (r. 1965). – Szerkesztette, a bevezetőket írta, részben dramatizálta a Világirodalmi dekameron c. rádiósorozat hatvanhat elhangzott részét. – Irod. Beke György: D. J. (B. Gy.: Tolmács nélkül. Bukarest, 1972); Szappanos Balázs: D. J. 1921-1987 (Nagyvilág, 1987. 11. sz.); Kéri László: Búcsú D. J.-tól (Élet és Irodalom, 1987. 31. sz.).